Coaching

Zarządzanie przez coaching dla Managerów - otwarte warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskiem

Bardzo zapraszam;-)
Jeśli tylko chcesz lepiej komunikować się i pracować ze swoim zespołem, to szkolenie jest dla Ciebie😉 Zaczynamy w marcu, zostało kilka ostatnich miejsc:

Bycie dobrym i skutecznym Liderem to jedna z bardziej pożądanych obecnie kompetencji. Dlatego na tych warsztatach intensywnie pracujemy nad tym, abyś zainspirował/a swoich ludzi i wiedział/a:
Jak ich prowadzić by w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery odważnie realizowali kolejne wyzwania,

Jak poprzez swoją osobę zmotywować ich do większego zaangażowania i odpowiedzialnej postawy wobec członków zespołu i całej firmy,

Jak sprawić aby w zespole panował wzajemny szacunek, zaufanie i szczerość jako wartości dzięki którym zespół i cała organizacja osiąga ponad przeciętne rezultaty.

„Zbuduj człowieka, a człowiek zbuduje Ci firmę”

Czego możesz spodziewać się podczas warsztatów?

bezpiecznej i bardzo przyjaznej atmosfery, by móc doświadczać, ale też chętnie odważnie stawiać czoła wyzwaniom,

treningu mentalnego, jako niezbędnego elementu w kontekście pracy z drugimi człowiekiem i osobistej efektywności,

bardzo konkretnych narzędzi do realizowania celów osobistych i zawodowych,

pracy na wartościach Twoich i Twojego zespołu, jako głównego motywatora w osiąganiu lepszych rezultatów,

konkretnej wiedzy, inspiracji i refleksji jak przewodzić ludziom, jak ich motywować, wspierać, jak im towarzyszyć i jak wspólnie przezwyciężać trudniejsze momenty,

Co zrobić kiedy w zespole pojawia się konflikt, trudny członek i negatywne emocje,

będziemy też mówić o asertywnej komunikacji, by w prosty, przyjazny i jednocześnie stanowczy sposób mówić o swoich oczekiwaniach,

wypracujemy też konkretne zasady współdziałania dla Twojego zespołu, by funkcjonował skutecznie, z energią i zaangażowaniem, ze wiadomością jasno wytyczonego celu i poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego wsparcia.

Będzie też mnóstwo ćwiczeń, nie tylko na sali szkoleniowej😁 dużo śmiechu i dobrej zabawy.
Poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz nowe znajomości.

Serdecznie zapraszam, link do zapisów:tutaj

Coaching dla Managerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

„Wygrywa ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”

– Napoleon Hill

Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja szkolenia „Coaching dla Managerów” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jesteś liderem, kierownikiem, osobą zarządzającą zespołem ludzi lub chciałbyś pełnić taką rolę?
Wiesz, że od jakości przywództwa zależy efektywność współpracy całego zespołu i kondycja firmy?
Jeśli chciałbyś aby Twój zespół działał skuteczniej, z większym zaangażowaniem i wiarą we własne możliwości, dzięki Twojej postawie i nowym umiejętnościom, serdecznie zapraszamy na praktyczny warsztat.
Dla Waszej wygody zajęcia odbywają się popołudniami, w nowoczesnych salach szkoleniowych Uniwersytetu Ekonomicznego.

Gdzie odbywa się szkolenie?imgres
Na Uniwersytecie Ekonomicznym, w nowym budynku przy ul. Kamiennej. Szczegóły zostaną podane po zapisaniu się na kurs.

Termin i czas szkolenia, 4 dni w godzinach wieczornych:
11, 13, 18 i 20 września 2018 r. w godzinach: 16.45-20.00 – razem 16 h warsztatów.

Cena szklenia:
590,00 zł.- zawiera obszerne materiały dydaktyczne i imienny certyfikat ukończenia.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Serdecznie Cię zapraszam,

Kamila Karczewska

Jak wybrać coacha dla siebie?

Sposób wyboru coacha to bardzo ważna kwestia i wbrew pozorom nie taka oczywista.

Bycie Coachem nie wymaga na chwilę obecną, żadnej licencji ani żadnego konkretnego certyfikatu czy dyplomu. Jest wiele osób, które wykorzystując aktualną popularność coachingu, chętnie mianują się coachem, choć tak naprawdę nie mają w tym zakresie ani wiedzy, ani doświadczenia, ani umiejętności.

Z tego też powodu zachęcam do wyboru coacha z polecenia, lub takiego, który ma spore, co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych, może pochwalić się referencjami, a także ukończonymi specjalistycznymi szkoleniami w tym zakresie. Jak każda osoba zajmująca się edukacją innych, powinna też sama nieustannie się szkolić, aby przekazywana wiedza i jej forma była cały czas uaktualniana i na najwyższym możliwym poziomie.

Opinie dotyczące coachów, znajdziesz m.in na stronie: dobrycoach.pl a opinie na temat mojej osoby jako coacha, znajdziesz tu:Kamila Karczewska – opinie o coachu

Wspólny język

Jeśli ktoś jest zainteresowany biznes coachingiem, powinien szukać takiej osoby, która poza doświadczeniem w prowadzeniu samego coachingu, posiada także doświadczenie biznesowe. Wówczas partnerskie relacje które są podstawą relacji coach-klient będą miały silniejsze podstawy, będzie panowało większe zrozumienie i szybsze wzajemne reakcje. Coach który zna realia biznesowe, nawet jeśli nie dotyczą tej samej branży, z dużo większą łatwością zacznie zbierać informacje, zadając celniejsze pytania, dzięki czemu sam proces coachingu jest szybszy i efektywniejszy.

Coaching to relacja i partnerstwo

To, co jest niemniej ważne, poza sferą merytoryczną, to jest to „coś” dzięki czemu jako klient poczujemy się swobodnie i bezpiecznie od pierwszych chwil spotkania. To niezwykle istotne. To trochę tak, kiedy po raz pierwszy spotykamy nowo poznaną osobę. Z jedną rozmawia nam się wspaniale, następuje ożywiona i ciekawa wymiana informacji, rozmowa z kimś takim po prostu sprawia nam prawdziwą przyjemność i chętnie pozostajemy w relacjach, utrzymując ze sobą kontakt. Natomiast z inną osobą rozmowa zupełnie się nie klei, nie czujemy chemii i właściwie z wymuszonym nieco uśmiechem najchętniej ulotnilibyśmy się z towarzystwa po angielsku.

Dlatego zaufaj swojemu instynktowi i pierwszemu wrażeniu. Jeśli podczas pierwszego, niezobowiązującego spotkania poczujesz się swobodnie, otworzysz się, zaczniesz mówić o rzeczach, o których zazwyczaj nie rozmawiasz i będziesz się z tym dobrze czuł. Jeśli dodatkowo coach odpowie na wszystkie twoje wątpliwości i odpowie jasno i precyzyjnie na pytania dotyczące przebiegu procesu coachingowego, to może oznaczać że dobrze trafiłeś a sam coaching okaże się skuteczny.

Sesje coachingowe przeprowadzamy w oparciu o zasady i etykę International Coach Federation.

Zapraszamy na
30 minutową sesję GRATIS !!
Podczas spotkania sam/a zdecydujesz czy ta forma wsparcia jest dla Ciebie.

Dla kogo jest coaching?

Dla kogoś, kto ma świadomość i chęć zaistnienia zmian w swoim życiu, w sferze zawodowej jak i prywatnej. Dla kogoś kto czuje, że może więcej, ale istnienie pewnych barier jak ograniczające przekonania, zbyt mała wiara we własne siły, czy brak wsparcia ze strony otoczenia, powodują że energia do podjęcia zmian szybko się kończy, a brak konsekwencji w dążeniu do wybranego celu powoduje niechęć do podejmowania kolejnej próby.

Dla kogoś kto ma świadomość, że pożądane zmiany życiowe to proces i konieczność pracy nad sobą. Coaching to nie recepta na zaistniały problem, ale skuteczne narzędzie rozbudzające uśpione dotychczas możliwości i potencjał rozwiązania problemu lub osiągnięcie zamierzonego celu.

Moją ofertę kieruję do:

 • Właścicieli małych i średnich firm,
 • Korporacji,
 • Członków top managementu,
 • Kierowników średniego i wyższego szczebla,
 • Pracowników firm i przedsiębiorstw,
 • Przedstawicieli wolnych zawodów,
 • Studentów i absolwentów szkół wyższych,
 • Rodziców i młodych mam,
 • Wszystkich, którzy chcą zmiany w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Life Coaching (życiowy)

 • Adresowany do osób prywatnych
 • Pomaga osiągnąć równowagę między życiem osobistym i zawodowym,
 • Buduje wiarę w siebie i swoje możliwości,
 • Zwiększa skuteczność działań,
 • Rozwija umiejętności planowania i organizowania czasu

Business Coaching (biznesowy)

 • Adresowany do właścicieli firm: małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zmian w sprawach zawodowych (nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy)
 • Zdefiniowania krótko i długoterminowych celów firmy
 • Opracowania planów biznesowych
 • Poprawy komunikacji wewnątrz firmy
 • Rozwoju umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji z klientem lub współpracownikiem
 • Wzmocnienia efektu szkoleń.

Career Coaching (kariery)

 • Adresowany do osób, które planują swoją karierę zawodową
 • Wspiera planowanie rozwoju zawodowego
 • Zwiększa satysfakcję z pracy
 • Pomaga w zmianie pracy lub zawodu.

Zapraszam serdecznie do kontaktu i rozmowy podczas, której wspólnie ustalimy jaki byłby dla Ciebie najlepszy plan działania.

Kamila Karczewska

Kodeks Etyczny Coacha

Cechy coacha:

 • Coach jest osobą stabilną i dojrzałą emocjonalnie, potrafi zarządzać własnymi emocjami i rozpoznawać stany emocjonalne klienta.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, trafnie rozpoznaje zachowania neurotyczne. Nie ulecza, nie prowadzi doradztwa, terapii itd.
 • Jest spójny wewnętrznie, żyje tak jak mówi.
 • Buduje czyste, zdrowe, zapraszające relacje. Rozpoznaje manipulację, potrafi się przed nią obronić oraz nigdy nie wykorzystuje jej w pracy z klientem.
 • Zna i rozumie znaczenie coachingu oraz stosowanych narzędzi. Ma wysoką świadomość na temat ciążącej na nim odpowiedzialności.
 • pracuje w poszanowaniu wartości, wierzeń oraz przekonań klienta.
 • Zna zasady granicy przestrzeni psychologicznej klienta i nigdy jej nie przekracza.
 • jest apolityczny,
 • jest bezstronny,
 • Coach pracuje w zachowaniu pełnej poufności, nie wymienia nazwisk klientów ani innych szczegółów pozwalających na identyfikację klienta, nie ujawnia informacji zdobytych podczas sesji coachingowej.
 • Ma odwagę w głoszeniu sprzeciwu w przypadku: przekraczania granic, zachowań nieetycznych czy działań nieekologicznych.
 • Wierzy w możliwości klienta.
 • Nie podejmuje działań za klienta, nie doradza, nie sugeruje, nie przejmuje odpowiedzialności za decyzje klienta.
 • Potrafi zachować dystans w pracy.
 • Dba o stały rozwój własny.

Wartości coacha

 • Szacunek – coach szanuje wybory i decyzje klienta, nie ocenia, nie porównuje, nie przekonuje do własnych poglądów. Dobro klienta ma pierwszeństwo przed osiągnięciem celu.
 • Przyjaźń – coach jest przyjazny dla klienta, dba o dobrą atmosferę, a w razie konfliktu potrafi sprawnie oczyścić atmosferę. Wspiera klienta w trakcie całego procesu coachingowego.
 • Pokora – coach wie, że nie jest: najmądrzejszy, nieomylny, lepszy od klienta oraz, że popełnia błędy.
 • Mądrość – coach w pracy korzysta ze swojej wiedzy, doświadczenia, intuicji. Dzieli się nimi w pełni. Potrafi przyznać się do błędu oraz wycofać, kiedy wie, że nie sprosta zadaniu. Ma odwagę przerwać proces coachingowy, gdy dostrzeże potrzebę konsultacji terapeutycznej, medycznej lub innego specjalisty.

Facebook