Kierowanie Zespołem – z elementami coachingu managerskiego

Kierowanie Zespołem – z elementami coachingu managerskiego

Kierowanie zespołem – z elementami coachingu managerskiego.
Jeśli chcesz zorganizować szkolenie dla swoich pracowników napisz, przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Nowe umiejętności:

Kierowanie Zespołem – z elementami coachingu managerskiego to nie jest kolejne, nudne, teoretyczne szkolenie o zarządzaniu, ale wspólne doświadczanie, interakcja, dyskusje i praktyczne przykłady.
Na tym warsztacie możesz spodziewać się także sporej dawki wiedzy, inspiracji, świetnej atmosfery ale przede wszystkim zwiększenia swoich kompetencji przywódczych, po to abyś z większą świadomością i zrozumieniem prowadził swoich ludzi, a oni podążali za Tobą.
Dlatego jest to trening mentalno-kompetencyjny, podczas którego poznasz i uświadomisz sobie swoje mocne strony, swój potencjał, swoją osobowość. Popracujesz nad sobą po to, aby świadomie dzielić się z innymi tym, co masz w sobie najlepszego jako lider i jako człowiek.
Doświadczysz procesu szkoleniowego a nie zwykłej realizacji punktów spotkania, dzięki temu już od samego początku poczujesz ogromne zaciekawienie, zaangażowanie, a co najważniejsze będziesz mieć pewność, że to Ty i wyzwania z jakimi mierzysz się na co dzień są tu najważniejsze oraz że dostaniesz odpowiedzi, na które czekasz.

Większa skuteczność:

jeśli wierzysz, że Twój zespół stać na więcej, bo ty dostrzegasz w nim potencjał,

wierzysz też, że odpowiednia motywacja (pozafinansowa) może znacznie zwiększyć skuteczność pracy Twoich ludzi, a jasna komunikacja i wspólny cel wydobędzie z twojego zespołu ogromne możliwości,

rozumiesz, że wspieranie ludzi, prawdziwe i szczere zainteresowanie nimi i  ich punktem widzenia to najlepsza droga do zwiększenia ich zaangażowania w pracę i identyfikacji z firmą i jej potrzebami.

To również droga do tego aby twoim ludziom zależało, na firmie, zespole i na każdym z jego członków. Aby w sposób zaangażowany i odpowiedzialny szukali najlepszych rozwiązań i nowych pomysłów.  Jeśli to jest również twoja wizja, to zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu.

Opinie Uczestników poprzedniej edycji:

Piotr Włodarczyk, Grupa Marketingowa TAI Sp. o.o.:”Jestem praktykiem, szkolenie otworzyło mi oczy na pewne problemy i sposób ich definiowania. Po pierwszym dniu szkolenia w praktyce wykorzystałem informacje i sugestie prowadzącej warsztaty p. Kamili co pozwoliło mi na rozwiązanie pewnych kwestii, za co bardzo dziękuję”.

Ewelina Bielecka, TOYOTA Motor Poland „szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny i  ciekawy, odnoszący się do konkretnych przykładów z życia. Po każdym module, mieliśmy szansę przećwiczyć nowo poznaną wiedzę, aby dobrze ją utrwalić. Wspaniała atmosfera, bardzo pozytywna osoba prowadzącej – Kamili Karczewskiej. Z pewnością skorzystam z innych jej szkoleń. Bardzo polecam”.

Danuta Chmielewska, SELENA FM S.A. ” Trener Kamila Karczewska rewelacyjnie reagowała na nasze „wrzutki-komentarze”, sprawnie zarządzała dyskusją, nie odbiegając od celu, skoncentrowana na naszych potrzebach, przytaczała ciekawe przypadki. Bardzo polecam to szkolenie wszystkim, którzy zarządzają ludźmi”.

Monika Moszyńska, Future Manager: „Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Prowadząca przekazała bardzo cenną i zrozumiałą wiedzę. Kamila-odpowiednia, wspaniała osoba na odpowiednim miejscu”

Paweł Warszawski, Fortunato S.A.”Bardzo ciekawe i inspirujące ujęcie tematu coachingu i kwestii związanych z zarządzaniem. Mniej sztampowo, bardzo interesująco i bardzo praktycznie. To szkolenie i sposób jego przeprowadzenia zainspirował mnie to dalszego zgłębiania tematu, dziękuję Kamila”.

Krzysztof Pokorski WCRS Wrocław: „Po każdym szkoleniu wychodziłem naładowany pozytywnie. Bardzo ciekawa treść szkolenia i duża wiedza prowadzącej Trenerki Kamili Karczewskiej. Zdobytą wiedzę będę pogłębiał i wykorzystywał w pracy zawodowej”.

Termin 2019 r.
14-15 listopada – Wrocław
12-13 grudnia – Wrocław
Twoja inwestycja: 1.370,00 zł. netto/1 os.

Przy udziale 2 osób z firmy –  1.290,00/1 os.
Przy udziale 3 osób z firmy –  1.190,00/1 os.

Zapisy telefonicznie lub e-mail: biuro@k2coaching.pl

Szkolenie odbywa się w wysokiej klasy salach konferencyjnych we Wrocławiu.

Cele szkolenia:

przygotowanie osób zarządzających zespołem do skuteczniejszej komunikacji,

analiza i spojrzenie z innej perspektywy na swój model zarządzania,

nabycie umiejętności nawiązania pozytywnych, opartych o zrozumiały i przejrzysty sposób zarządzania, relacji z pracownikiem,

poznanie praktycznych narzędzi coachingowych w komunikacji z pracownikiem,

Korzyści:

poznasz założenia i zalety coachingowego stylu zarządzania,

zdobędziesz umiejętności rozwijania kompetencji zespołu poprzez rozmowę coachingową oraz zastosowanie narzędzi coachingowych,

zdobędziesz umiejętności elastycznego stosowania stylu zarządzania do poziomu dojrzałości zawodowego pracowników,

skutecznie zainspirujesz i zaangażujesz swój zespół do realizacji wspólnych celów,

umiejętne reagowanie na sytuacje trudne w relacji w zespole,

przesunięcie uwagi pracowników z problemów na możliwości ich skutecznych rozwiązań.

Kalendarz szkoleń 2019

Kierowanie Zespołem - z elementami coachingu managerskiego

Kierowanie Zespołem – z elementami coachingu managesrskiego.

Najbliższe szkolenie już 12-13 grudnia.
Twoja inwestycja  1.370,00 zł. netto/os.
Przy większej ilości osób, rabaty.

Nowe umiejętności

11210941_xxl_9

Czym się kieruje twój zespół? Co go motywuje do skutecznego działania? Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele
firmowe, realizowali również własne wewnętrzne cele. Jak postawić granice, aby nie być zbyt „miękkim” ani „zbyt kontrolującym” menedżerem. Skuteczny lider w firmie, potrzebuje nie tylko znajomości modelów teoretycznych, ale również kompetencji w zakresie rozumienia zachowań i postaw w swoim zespole, diagnozy i rozumienia własnych zachowań. Są to umiejętności na poziomie psychologii funkcjonowania grupy. Menedżer może rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i społeczną – tego również można się nauczyć! Obecnie menedżerowie największych przedsiębiorstw na świecie przyznają, że ponad 73% efektów w przywództwie zależy od kompetencji społecznych i emocjonalnych menedżera.

Większa skuteczność

Uczestnicząc w tych warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji pracowników, ale również popracować nad własnymi kompetencjami menedżerskimi w relacji z zespołem. Doświadczysz zmian, które rządzą tajemnicami małych grup społecznych. Dzięki obserwacji tych zmian właściwie zdiagnozujesz rozwój własnego zespołu i nauczysz się delegować zadania, oraz wyrażać asertywne komunikaty menedżerskie takie jak expose, konstruktywna krytyka, reprymenda, ale również nieoceniająca informacja zwrotna.

Konkrety

Opinie o szkoleniu:

Gabriela Socha, Wrocław: „Fantastyczna prowadząca, dużo praktycznych wskazówek, pełen profesjonalizm,
dziękuję za super szkolenie”
Jadwiga Wądołowska, Wrocław: „Profesjonalne i ciekawe szkolenie, usystematyzowana wiedza i obrazowe przykłady,
świetny kontakt z prowadzącą”

 

Szczegółowe informacje:

  • kształtowanie u managerów postawy aktywnej zorientowanej na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników,
  • zdobycie wiedzy, jak zaangażowanie pracowników wpływa na wzrost całej organizacji,
  • budowanie własnego wizerunku jako pozytywnego i charyzmatycznego przywódcy,
  • nabycie umiejętności pozytywnego wpływania na zespół i motywowania go do działania,
  • poznanie skutecznych zasad komunikacji z zespołem i efektywnego współdziałania członków zespołu między sobą,
  • jak stworzyć zespół, którego skuteczność będzie podstawą dla satysfakcji klientów naszej firmy.

Korzyści

nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem poprzez odpowiednią motywację i zaangażowanie każdego z członków zespołu,

nabycie umiejętności przeprowadzania rozmów i spotkań z zespołem,

umiejętne wyznaczanie celów krótko i długofalowych, priorytezacja działań oraz delegowanie obowiązków,

uświadomienie sobie jak moja postawa jako lidera, wpływa na zachowanie i skuteczność działań zespołu ,

nabycie umiejętności wyzwalania ze wszystkich członków najlepszych zasobów, potrzebnych do realizacji wspólnych celów,

zwiększenie umiejętności pozytywnej perswazji i wpływania na lepsze współdziałanie,

odwoływanie się do mocnych stron i zasobów vs twórcze wykorzystywanie błędów,

otrzymanie przez uczestników gotowych narzędzi i metod postępowania, możliwych do wykorzystania w pracy, zaraz po szkoleniu:
nagrody i kary, wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania.

Program

1.Ja w roli menedżera – najważniejsze zadania szefa.
– wyznaczanie celów, delegowanie,  motywowanie, kontrola,
– dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania,
– poszukiwanie alternatywy w przypadku braku porozumienia obu stron.
– interesy a stanowiska w procesie zarządzania  i motywowania.

2. Umiejętności i cechy skutecznego menedżera.
– jak wzbudzić prawdziwy, szczery i silny autorytet u pracowników,
– próba dokonania samooceny: moje mocne i słabe strony jako przełożonego menedżera.
– jak zarządzać, aby nie tracić kontaktu z pracownikami?
– jak zarządzać, aby ludzi motywować?
– jak zbudować zgrany zespół i wydobyć z pracowników to, co najlepsze,

3. Efektywna motywacja.
– ocena poszczególnych członków podległego zespołu.
– ocena ich kompetencji na podstawie ról zespołowych K.Blancharda

4.Coaching-jak dbać o rozwój pracowników?
– kompetencyjna rozmowa coachingowa,

5. Omówienie wybranych koncepcji motywowania pracowników i ich konsekwencji dla funkcjonowania organizacji.
– rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
– wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.
– bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka,
– jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
– jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność w zespole.

6. Komunikacja w zespole.
– błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność funkcjonowania zespołu,
– skuteczne formy przekazu,
– narzędzia wspomagające komunikacje w trudnych sytuacjach – Analiza Transakcyjna.

7.Wzorce relacji menedżer – pracownik i ich konsekwencje dla efektywności pracy.
– motywowanie w kontroli,
– pochwała i krytyka – jak je stosować aby były skuteczne?

8. Podsumowanie – plan zmiany osobistej.
– wręczenie certyfikatów

Terminy Szkoleń 2019 r:  
14-15 listopada Wrocław  –  1.570,00 zł. netto/1 os.
11-12 grudnia Wrocław – 1.570,00 zł. netto/1 os.

Twoja Inwestycja:
Przy zapisie 2 osób z jednej firmy 1.470 zł. netto/1 os.
Przy zapisie 3 osób z jednej firmy 1.370 zł. netto /1  os.
Przy zapisie 4 osób z jednej firmy – 4 osoba gratis.

Warsztaty odbywają się przy zapisie min. 6 osób.

Zapisy:
mailem: biuro@k2coaching.pl

lub telefonicznie: 667-67-33-22

Otwórz prezentację

Kalendarz szkoleń 2019

Efektywna Komunikacja i asertywne rozwiązywanie konfliktów

Nowe umiejętności

Od jakości i formy komunikacji jaką się posługujemy zależy każda sfera naszego życia. Od Twojej postawy, sposobu w jaki przekazujesz swoje zdanie lub opinie na jakiś temat, zależy czy otrzymasz upragnioną pracę, czy awansujesz, lub czy ważna rozmowa telefoniczna przyniesie Ci oczekiwany rezultat. Warto zadbać o wiedzę z tego zakresu i poznać metody i sposoby skutecznej komunikacji.

Większa skuteczność

Rozwiń swoje kompetencje i poznaj skuteczne techniki komunikacji aby osiągać zamierzone cele w sposób zgodny z Twoją osobowością i indywidualnym sposobem komunikacji.

Konkrety

  • Terminy szkoleń 2018 r. znajdziecie Państwo TUTAJ

Facebook