Kodeks etyczny

Cechy coacha:

 • Coach jest osobą stabilną i dojrzałą emocjonalnie, potrafi zarządzać własnymi emocjami i rozpoznawać stany emocjonalne klienta.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, trafnie rozpoznaje zachowania neurotyczne. Nie ulecza, nie prowadzi doradztwa, terapii itd.
 • Jest spójny wewnętrznie, żyje tak jak mówi.
 • Buduje czyste, zdrowe, zapraszające relacje. Rozpoznaje manipulację, potrafi się przed nią obronić oraz nigdy nie wykorzystuje jej w pracy z klientem.
 • Zna i rozumie znaczenie coachingu oraz stosowanych narzędzi. Ma wysoką świadomość na temat ciążącej na nim odpowiedzialności.
 • pracuje w poszanowaniu wartości, wierzeń oraz przekonań klienta.
 • Zna zasady granicy przestrzeni psychologicznej klienta i nigdy jej nie przekracza.
 • jest apolityczny,
 • jest bezstronny,
 • Coach pracuje w zachowaniu pełnej poufności, nie wymienia nazwisk klientów ani innych szczegółów pozwalających na identyfikację klienta, nie ujawnia informacji zdobytych podczas sesji coachingowej.
 • Ma odwagę w głoszeniu sprzeciwu w przypadku: przekraczania granic, zachowań nieetycznych czy działań nieekologicznych.
 • Wierzy w możliwości klienta.
 • Nie podejmuje działań za klienta, nie doradza, nie sugeruje, nie przejmuje odpowiedzialności za decyzje klienta.
 • Potrafi zachować dystans w pracy.
 • Dba o stały rozwój własny.

Wartości coacha

 • Szacunek – coach szanuje wybory i decyzje klienta, nie ocenia, nie porównuje, nie przekonuje do własnych poglądów. Dobro klienta ma pierwszeństwo przed osiągnięciem celu.
 • Przyjaźń – coach jest przyjazny dla klienta, dba o dobrą atmosferę, a w razie konfliktu potrafi sprawnie oczyścić atmosferę. Wspiera klienta w trakcie całego procesu coachingowego.
 • Pokora – coach wie, że nie jest: najmądrzejszy, nieomylny, lepszy od klienta oraz, że popełnia błędy.
 • Mądrość – coach w pracy korzysta ze swojej wiedzy, doświadczenia, intuicji. Dzieli się nimi w pełni. Potrafi przyznać się do błędu oraz wycofać, kiedy wie, że nie sprosta zadaniu. Ma odwagę przerwać proces coachingowy, gdy dostrzeże potrzebę konsultacji terapeutycznej, medycznej lub innego specjalisty.