Szkolenia

Z ogromną uwagą i zaangażowaniem buduję relacje z moimi Klientami, Partnerami biznesowymi i współpracownikami.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, aby wzmocnić swój zespół, zwiększyć sprzedaż i wznieść swoją firmę na wyższy poziom, spotkajmy się.
Wspólnie przeanalizujemy i ustalimy jakie są Twoje marzenia i cele a także co motywuje do efektywniejszej pracy Twój zespół.

 1. 1
  Analiza

  Analizujemy po to, aby jak najlepiej dopasować zakres i formę szkolenia do twoich potrzeb.
  Dokładnie analizujemy cele szkolenia i oczekiwania, a także politykę firmy, podsumowujemy trudności pojawiające się w specyfice pracy osób szkolonych, dopasowujemy narzędzia dydaktyczne. W zależności od projektu na tym etapie przeprowadzamy wywiady, badania fokusowe, ankiety i obserwacje.

 2. 2
  Koncepcja

  Zaprojektowany przez nas program szkolenia omawiamy wspólnie z Tobą. Na tym etapie przedstawiamy Ci propozycję metod szkolenia – wybranych narzędzi oraz rodzajów ćwiczeń. Realizowane przez nas szkolenia mają charakter warsztatowy.

 3. 3
  Szkolenie

  Szkolenia mają charakter warsztatowy. Dzięki otrzymanym technikom, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnego zaplanowania dalszego doskonalenia wybranych kompetencji.

  Podczas realizowanych przez nas szkoleń stosujemy metody uczenia ludzi dorosłych, gwarantujące pełne zaangażowanie uczestników szkolenia, między innymi: Studia i analiza przypadków, symulacje, symulacje, odgrywanie ról i informacja zwrotna dla uczestników, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, filmy i nagrania audio, gry strategiczne, prezentacje trenerskie.

  Można je podzielić na kilka grup:

  • wykłady interaktywne stanowiące formę dyskusji ze słuchaczem, ilustrowane prezentacjami PPT, przekazami audio i video – pozwolą na dużą aktywność, zaangażowanie i zainteresowanie grupy wiedzą,
  • ćwiczenia określonych umiejętności – scenki rodzajowe (drama), wystąpienia, proste gry, zadania problemowe,
  • gry – kilkuetapowe warsztaty, np. gry negocjacyjne, zakończenie podsumowanie i wyciągnięciem wniosków,
  • burze mózgów, dyskusje – wydobycie od słuchaczy posiadanej wiedzy, własnych przemyśleń i doświadczeń. Mają na celu stworzenie bazy wiedzy i doświadczenia wszystkich uczestników szkolenia,
  • autodiagnoza – uczestnicy sami określają swoje cechy, wskazują mocne i słabe strony w określonej dziedzinie z pomocą trenera i grupy poszukują metod samodoskonalenia.

  Wszystkie szkolenia są realizowane wyłącznie przez doświadczonych trenerów praktyków.

 4. 4
  Doradztwo

  Staramy się uczestniczyć w procesie ewaluacji. Po szkoleniu, oprócz przekazanego raportu i ankiety ocen doradzamy w jaki sposób efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników w celu uzyskania jak największych korzyści i satysfakcji ze szkolenia.

REFERENCJE