Asertywność i Komunikacja – rozwiązywanie konfliktów

01.

rozwiązywanie konfliktów
Asertywność i komunikacja

„Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”

Daniel Golemann

a także a może przede wszystkim od sposobu komunikacji, od sposobu wyrażania swoich myśli poprzez to jak i co mówimy. Czy nasze intencje znajdują odzwierciedlenie w odbiorze naszego rozmówcy, czyli innymi słowy, czy mamy pewność, że zostaliśmy zrozumieni dokładnie tak jak chcieliśmy.

Jakże często źródłem nieporozumień, a wręcz konfliktów jest niezrozumienie i błędna interpretacja przekazu.

To od nas zależy jakich słów użyjemy, jaką postawę ciała przyjmiemy, żeby przekazać pewne informacje.
Jeśli uświadomimy sobie że każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość, poprzez swoje filtry, poprzez swoją percepcję i zadbamy o to, by nasz przekaz był jasny i konkretny, zaoszczędzimy sobie mnóstwo czasu i konieczności wracania do przeszłości.

W twojej firmie, w twoim zespole pracują ludzie o całkiem innej osobowości, innym charakterze i innym stopniu asertywności i to właśnie może stanowić o ich sile. Bo kiedy w umiejętny sposób zaczniesz czerpać z synergii zespołu, zauważysz jak wiele możecie razem zyskać.
By tak się jednak stało konieczna jest wzajemna akceptacji różnorodności i odpowiedni poziom komunikacji, oparty o zrozumienie i wzajemny szacunek.

Herbert Fensterheim, amerykański psycholog, współtwórca teorii asertywności, mówił:

Jeśli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie

Skuteczna komunikacja i asertywna postawa to zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu – uświadomienie sobie swoich zachowań, swoich potrzeb z zachowaniem akceptacji i szacunku dla drugiej strony.

asertywność i komunikacja
Dla kogo proponujemy szkolenie?

 • dla osób na co dzień odpowiadających za kontakt i obsługę klientów firmy,
 • współpracujących/kierujących zespołem, gdzie komunikacja jest podstawową kompetencją,
 • dla osób chcących świadomie podnosić poziom skutecznej komunikacji,
 • dla osób chcących bardziej asertywnie komunikować się z otoczeniem po to, by osiągać lepsze rezultaty z zachowaniem poczucia własnego komfortu.

asertywność i komunikacja
Będziemy mówić m.in

 • mechaniźmie zachowań i postaw,
 • 4 poziomach komunikacji,
 • Analizie Transakcyjnej E. Berne’a
 • narzędziach skutecznie wspomagających komunikację,
 • modelu zachowań i wpływu,
 • będziemy doświadczać, ćwiczyć, wyciągać refleksje i wnioski.

asertywność i komunikacja
Korzyści dla ciebie:

 • pozbędziesz się uczucia stresu i dyskomfortu w kontaktach zwłaszcza z trudnymi klientami,
 • nauczyć się przyjmować krytykę, jako ewentualną wskazówkę, a nie negatywną ocenę,
 • będziesz odważnie i szczerze wypowiadać swoje zdanie, z poszanowaniem zdania innych ludzi bez obaw o ich ocenę,
 • nauczysz się komunikować na 4 poziomach po to, by być dobrze zrozumianym i móc oczekiwać konkretnych zachowań innych osób,
 • będziesz czuć się pewniej, nawet w sytuacjach trudnych,
  nauczysz się zmieniać zdanie bez konieczności tłumaczenia się,
 • będziesz tworzyć relacje oparte na szczerości i prawdzie,
 • będziesz łatwiej rozwiązywać konflikty i nieporozumienia,
 • wzmocnisz swoją samoocenę i pewność siebie,
 • mówić wprost i z przekonaniem o swoich zaletach i kompetencjach.

02.

rozwiązywanie konfliktów
Skuteczna autoprezentacja

Wystąpienie Publiczne – jakie najczęściej towarzyszą temu odczucia?

 • ogromna trema
 • paraliżujący strach przed oceną i odbiorem innych
 • suchość w gardle i pustka w głowie
 • nerwoból
 • najchętniej chciałbyś/łabyś, aby przed Twoim wystąpieniem wydarzyło się coś nieoczekiwanego co uniemożliwiłoby Ci wystąpienie

Jeśli choć część z tych objawów towarzyszy Ci podczas prezentacji, a wystąpienia są częścią Twojego życia zawodowego, społecznego lub prywatnego, zapraszamy na nasz trening.

Podczas zajęć poznasz techniki i narzędzia, które będziesz mógł/a zastosować niemal od razu i przekonać się o ich ogromnej skuteczności.

Niemal nikt nie rodzi się z umiejętnościami przemawiania. Każdy dobry mówca, ktoś kogo podziwiasz i odrobinę pozytywnie zazdrościsz mu swobody, elokwencji, umiejętności wzbudzania zainteresowania u publiczności, poświęcił czas na zapoznanie się z technikami, narzędziami i ćwiczył, ćwiczył i jeszcze raz ćwiczył.

Miał szansę zobaczyć się „w akcji” i wyłapać obszary do poprawy i dzięki wyciągniętym wnioskom systematycznie ulepszać swój warsztat.
Dobra wiadomość jest więc taka, że każdy może się tego nauczyć,
a zła wiadomość jest taka, że przemawiania nie nauczysz się choćby z najlepszych, światowej sławy autorów, podręczników.

Dlatego zapraszamy Cię na warsztat z autoprezentacji, podczas którego w bezpiecznej i miłej atmosferze, wraz z innymi osobami, które tak jak Ty chcą swobodnie i pewnie przekazywać swoje treści, wzbudzając zainteresowanie u publiczności.

asertywność i komunikacja
Dla kogo proponujemy szkolenie?

 • dla których prezentacje stanowią element pracy zawodowej i chciałaby wzmocnić efektywność prezentując swoją ofertę,
 • dla których wystąpienia są sytuacją bardzo stresującą,
 • dla osób dążących do wzmocnienia pewności siebie podczas wystąpień,
 • mających motywację bo wystąpienia publiczne są nieodłącznym elementem ich życia,
 • zainteresowanych tematyką

asertywność i komunikacja
Po naszym szkoleniu będziesz wiedział

 • jak zapanować nad tremą,
 • jak przygotować prezentacje, by osiągać zamierzone cele,
 • jak zastosowanie komunikacji niewerbalnej wspiera komunikację werbalną,
 • jakie gesty, postawa budują Twoją wiarygodność wzmacniają siłę twojego przekazu,
 • jakie techniki pobudzają aktywność słuchaczy,
 • jak dostosować przekaz do typu odbiorców,

asertywność i komunikacja
Gdzie zastosuje zdobytą wiedzę

 • Prezentacja wyników badań
 • Prezentacja dla potencjalnych inwestorów
 • Prezentacja oferty handlowej
 • Profesjonalna prezentacja biznesowa
 • Skuteczne zaprezentowanie proponowanych rozwiązań
 • Wystąpienia na zebraniach firmowych

asertywność i komunikacja
Korzyści dla uczestnika:

 • Zdobędziesz umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia prezentacji
 • Uświadomisz sobie swoje mocne strony i nabierzesz wiatru w żagle,
 • Przekonasz się, że wystąpienia publiczne dają dużo satysfakcji,
 • Pokonasz demona tremy, staniesz się Kapitanem, który kieruje właściwym przebiegiem prezentacji i ominiesz wszystkie rafy (trudne pytania uczestników, prowokacyjne komentarze, głosy krytyki),
 • Rozwiniesz umiejętności publicznej prezentacji,
 • Zdobędziesz umiejętności z zakresu autoprezentacji,
 • Poznasz narzędzia zapewniające interesujący przebieg prezentacji,
 • Poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

asertywność i komunikacja
Korzyści dla firmy:

 • Skuteczniejsze pozyskiwanie inwestorów
 • Profesjonalna prezentacja oferty handlowej
 • Wzrost efektywności prowadzonych odpraw/zebrań/spotkań

03.

rozwiązywanie konfliktów
Skuteczna komunikacja

Osoby świadomie się komunikujące dużo szybciej i skuteczniej osiągają swoje cele i zamierzenia.

Stosowanie odpowiedniej komunikacji pozwala na:

 • nawiązanie odpowiednich relacji z osobami, na których nam zależy
 • wpływa na pozytywne postrzeganie naszej osoby i pozwala szybciej
 • osiągać przez nas sukces w każdej dziedzinie życia

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na różnych szczeblach zarządzania, managerów posiadających swoje zespoły, handlowców i członków zespołów projektowych, osób poszukujących lepszych sposobów komunikacji i kontaktu w firmie.

Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć jak:

 • właściwie dobierać metody, techniki i formy komunikowania się z pracownikami,
 • aktywnie i asertywnie wpływać na relacje z pracownikami,
 • przewidywać, rozpoznawać przyczyny i rozwiązywać konflikty w zespole pracowniczym
 • sprawnie i skutecznie przeprowadzać spotkania, odprawy, prezentacje
 • budować własny autorytet poprzez profesjonalną autoprezentację

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane narzędzia i techniki.

plan szkolenia
Komunikacja jako narzędzie kierowania kadrami

 • praktyczne konsekwencje procesu komunikowania się
 • komunikacja jedno- i dwukierunkowa
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych
 • style komunikowania się
 • budowanie zaufania w zespole

plan szkolenia
Umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • najczęstsze przyczyny konfliktów w zespole
 • konflikt jako element rozwoju zespołu
 • style i techniki rozwiązywania konfliktów
 • asertywność i współpraca w komunikacji
 • rola lidera zespołu jako mediatora
plan szkolenia
Prowadzenie spotkań, odpraw, prezentacji

 • zaplanowanie i przygotowanie odprawy z pracownikami
 • prowadzenie spotkania
 • techniki prezentacji (zadań, wyników, informacji firmowych)
 • konstruktywne uczestniczenie w spotkaniu
 • kierowanie dyskusją i osiąganie konsensusu

REFERENCJE

Kontakt
 • Ogrodowa 19, 55-040 Bielany Wrocławskie
 • +48 667 67 33 22
 • biuro@k2coaching.pl
 • 66 1050 1575 1000 0091 5017 6270
 • 8 + 97 =