Certyfikowany Kurs Trenersko-Coachingowy

Certyfikowany kurs trenersko-coachingowy

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy nt. zasad obsługi klienta w kontekście najwyższych standardów obsługi,
 • rozwój umiejętności związanych z trafną analizą potrzeb klienta,
 • uświadomienie wagi budowania wizerunku firmy, poprzez najwyższe standardy w obsłudze klienta,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy nt. zasad obsługi klienta przez telefon,
 • autodiagnoza mocnych i słabych stron w telefonicznej obsłudze klienta,
 • rozwój umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientem,
 • poznanie skutecznych narzędzi w rozmowie telefonicznej,
 • znaczenie i umiejętność aktywnego słuchania klientów,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania i rozmowy przez telefon
 • asertywny sposób komunikacji na co dzień, a także w sytuacjach stresujących
Kurs trenersko-coachingowy
Korzyści dla ciebie:

 • praktyczna i aktywna forma prowadzenia kursu w oparciu o cykl Kolba, proces grupowy oraz accelerated learning, metody które pozwolą na szybkie i skuteczne zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w Twoim życiu i pracy zawodowej,
 • poznasz najważniejsze kompetencje trenerskie i coachingowe, dzięki którym podniesiesz swoje kompetencje osobiste i zawodowe,
 • dowiesz się czym tak naprawdę jest coaching i jak możesz go wykorzystać do własnej pracy zawodowej z klientami, pracownikami i uczestnikami twoich szkoleń,
 • poznasz praktyczne i sprawdzone metody pracy z klientami i pracownikami w obszarze szkoleń, pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej, a także w obszarze zarządzania,
 • dzięki różnorodności narzędzi, form i sposobów prowadzenia kursu – doświadczysz nowych możliwości, poznasz nowe perspektywy skutecznego podejścia do pojawiających się wyzwań i problemów,

Kurs trenersko-coachingowy
Czego możesz oczekiwać na szkoleniu:

 • pracy ze swoimi przekonaniami i paradygmatami, po to abyś z pełną odpowiedzialnością, samoświadomością swojego potencjału i pewnością siebie potrafił/a swobodnie pracować z emocjami innych osób.
 • pracy indywidualnej, w parach i zespołach, aby cała poznana wiedza została przećwiczona. Tylko doświadczanie pozwala na zmianę perspektywy i wdrażanie nowo nabytej wiedzy już podczas szkolenia.
 • otrzymasz obszerną wiedzę, będziesz pracować na żywych przykładach z życia, a także poznasz kilkanaście narzędzi trenerskich i coachingowych do pracy z zespołem lub grupą szkoleniową.
 • nauczysz się pracować na potencjale i silnych stronach jednostki, zespołu czy grupy szkoleniowej, dzięki czemu proces nauki, przekazywania wiedzy lub zarządzania będzie skuteczniejszy i bardziej satysfakcjonujący dla obu stron – Ciebie jako Trenera i Twojej grupy.

Kurs trenersko-coachingowy
Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:
 • myślisz o zmianie zawodu, lub swojej ścieżki kariery,
 • cenisz sobie niezależność i pracę na własnych zasadach,
 • masz świadomość, że praca Trenera to ciągły rozwój i poszerzanie własnej wiedzy,
 • lubisz ludzi i pracę z nimi,
 • chciałbyś mieć większy wpływ na swoje życie,
 • cenisz sobie wolność i dysponowanie własnym czasem.
 • lubisz się rozwijać i dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
Kurs trenersko-coachingowy
Program kursu

Zjazd 1

„Trening mentalny” – praca z paradygmatami i przekonaniami. Analiza własnej postawy w kontekście celów i rezultatów, w pracy indywidualnej i grupowej. Trening interpersonalny poszerzający takie kompetencje jak postawa asertywna, czyli m.in. umiejętność wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, a także umiejętności pracy z własnymi emocjami oraz emocjami grupy (również tymi trudnymi). Narzędzie oparte o Analizę Transakcyjną E.Bern’a.

Zjazd 2

„Trener to Lider” – metoda podejścia procesowej pracy z grupą.
Kim jest lider Trener ? Jaka jest jego rola w organizacji / na sali szkoleniowej? Towarzyszenie ludziom w ich rozwoju i wspieranie na każdym etapie działań. Rola kreatywności, zaangażowania, samoświadomości, powierzanej odpowiedzialności i nastawienia na cel organizacji w kontekście celów indywidualnych.
Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak budować program szkolenia, od zbadania potrzeb szkoleniowych, ankiety,wywiadu, poprzez stworzenie scenariusza zajęć, określenia celów, treści merytorycznych modułów szkoleniowych i zastosowanych metod pracy z grupą, po ewaluację.
Poznanie narzędzi wspierających pracę Trenera na tym etapie.
Kluczowe role lidera i Trenera” kompetencje które trzeba nabyć jako trener oraz te, których należy się oduczyć aby stać się dobrym trenerem. Omówienie kilku podstawowych ról trenera. 

Zjazd 3

„Projektowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych” elementy skutecznych i efektywnych wystąpień i pracy z grupą. Praca nad celami grupy i zespołu.
Podczas tego modułu kursu uczestnicy nauczą się skutecznie i atrakcyjnie przekazywać wiedzę, wzbudzać zainteresowanie tematem, skupiać uwagę audytorium, a także jak radzić sobie z tremą. Warsztat pozwoli nabyć i rozwinąć umiejętności przygotowywania i prowadzenia prezentacji przed grupą, audytorium, zespołem. Elementem warsztatu będą wystąpienia przed kamerą i omówienie ich podczas spotkań indywidualnych z coachem.

Zjazd 4

Kim jest coach i jego rola w organizacji i coaching pomaga być jeszcze bardziej skutecznym Trenerem. Coaching umiejętności, efektywności i rozwoju. Podczas tego zjazdu uczestnicy wkroczą w świat coachingu. Ta część poświęcona będzie tematyce coachingu, dostarczeniu uczestnikom fachowej wiedzy z tego obszaru, a przede wszystkim właściwego rozumowania istoty coachingu i stosowania w praktyce zawodowej. Ponadto każdy z uczestników pozna istotę pracy coachingowej z klientem, dlaczego tak ważna jest umiejętność zadawania dobrych otwartych pytań, doświadczy jak można pracować z wykorzystaniem perspektyw, obrazu, metafor, wizualizacji, wartości, szczególnie przydatnych w diagnozowaniu potrzeb klienta i trudnych sytuacjach w pracy coachingowej.
Zarządzanie przez coaching kluczem do nowoczesnego przywództwa – praca na zasobach i potencjale.

Zjazd 5

Narzędzia coachingowe i ich zastosowanie – w pracy indywidualnej i grupowej, w zespołach wewnętrznych i grupach szkoleniowych,

 • Coaching w oparciu o model GROW, koło perspektyw, piramidę Dilts’a, koło życia i kompetencji,
 • praca z metaforą, skalami i dialogiem wewnętrznym,
 • narzędzia: 5C, trójkąt komunikacji i wiele innych,
 • Wartości i przekonania Coacha i Trenera – jak myślę o sobie, jak myślę o innych.
 • Inteligencja Emocjonalna – emocje jako źródło informacji – rozpoznawanie emocji,
 • narzędzia pomagające w efektywnej pracy Trenera 
 • sztuka zarządzania czasem. 

Zjazd 6

Certyfikacja Trenersko – Coachingowa.

Każdy uczestnik otrzyma:
Materiały szkoleniowe
Podręcznik szkoleniowy,
Materiały dydaktyczne

w wersji elektronicznej wraz z prezentacjami wykorzystywanymi podczas szkolenia,

Materiały piśmiennicze

i notatnik

Imienny Certyfikat

ukończenia kursu

REFERENCJE

Kontakt
 • Ogrodowa 19, 55-040 Bielany Wrocławskie
 • +48 667 67 33 22
 • biuro@k2coaching.pl
 • 66 1050 1575 1000 0091 5017 6270
 • 7 + 43 =